Πρώιμη ήβη

Η ήβη περιλαμβάνει τις βιολογικές μεταβολές από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή με την εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου (Αύξηση Ύψους, έναρξη ανάπτυξης στήθους, έναρξη τριχοφυίας, έναρξη περιόδου).

Πρώιμη ήβη είναι η εμφάνιση στήθους ή τριχοφυίας πριν την ηλικία των 8 ετών.

Προβληματισμοί (συνήθως των γονέων): Χαμηλό ανάστημα λόγω πρώιμης σύγκλισης των επιφύσεων. Τα αίτια της πρώιμης ήβης είναι 95% ιδιοπαθή, δηλαδή δεν ξέρουμε το λόγο. Πρέπει, όμως, από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις παρακλινικές εξετάσεις να αποκλειστούν άλλα παθολογικά αίτια, όπως όγκοι εγκεφάλου ή ωοθηκών. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτία και την ταχύτητα ανάπτυξης. Αποφασίζουμε να επέμβουμε στην πρώιμη εφηβεία όταν η οστική ηλικία του παιδιού είναι πάνω από 2 έτη, η έναρξη δευτερογενών χαρακτηριστικών πριν των 6 ετών, η έναρξη περιόδου πριν των 8 ετών, και διαπιστωμένη εξελισσόμενη ήβη και οστική ωρίμανση σε διάστημα 3-6 μηνών, ο μαζικός αδένας Στάδιο 3 κατά Tanner και προχωρημένη οστική ηλικία ή κοινωνικός αποκλεισμός του ασθενούς λόγω αλλαγής στην εικόνα σώματος